Dərs 2: Radioda səs

Dərs 6: Semantik versiyalama

Dərs 1: Proqramlaşdırma dilləri

Bu mövzu proqramlaşdırma dilləri barədə olacaq. Müasir dövrdə çoxlu sayda proqramlaşdırma dilləri var. Proqramlaşdırma dili nədir? Proqramlaşdırma dili hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirmək, avtomatlaşdırmaq və proqramların yazılması üçün istifadə edilən bir dildir. Buna nümunə olaraq məşhur dillərdən olan JAVA, C və ya veb üçün məşhur olan ASP.net, PHP və digər bir çox dilləri nümunə...

Dərs 3: Tələb və təklif

Hər bir iqtisadiyyatın onurğa sütünü istər makro, istərsə də mikro səviyyədə olsun tələb və təklifin “Equilibrium” nöqtəsinin (müvazinət nöqtəsi) birləşməsidir. Bu eyni zamanda qiymətin müəyyən olma mexanizmidir. Yəni nümunə ilə göstərsək, əgər bir məhsul ölkədə az istehsal olunursa və tələb eynidirsə, avtomatik olaraq həmin məhsulun qiyməti artacaq. Çünki təklif tələbi qarşılamır. Eyni zamanda əgər əks...

Dərs 1: İqtisadiyyata giriş

İqtisadiyyat ölkədəki istehsalın, pulun dövriyyəsinin, pulun yaranmasının və s. konseptlərin bir növ öyrənilməsidir. İqtisadiyyat əslində bir elm kimi 17-18-ci əsrlərdə yaranmağa başlayıb. O vaxta qədər bu, siyasətin bir uzantısı kimi qəbul olunurdu. Amma Adam Smit bunu ilk dəfə 1776-cı ildə kitab formasına gətirərək ayrıca bir elm kimi yaratdı. Bu gün belə iqtisadiyyat siyasətin bir uzantısı...