Mass medianın tipləri

Media və mass media

Dərs 4: Radiopaket

Dərs 3: Səs elementləri

Dərs 1: Radio mətn

Aynur Kərimova

Televiziya və Radio Jurnalistikası kafedrasının dosenti 2017-ci il bu günə kimi Barama Media prodakşnın rəhbəri Aynur Kərimova Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının müdiri kimi fəaliyyət gostərib. Bu  illər ərzində televiziya jurnalistikası tədrisinə yeniliklər gətirmişdir, bir –neçə layihə çərçivəsində tədris proqramlarının yenidən işlənməsinə başlanmışdır. BDU Radio və BDU TV kompleksini yaratmış və internet yayıma başlamışdır. BDU...

Rəşad Əliyev

Təhsili  1  Bakı Dövlət Universiteti (1999-2003) Tətbiqi Rİyaziyyat və İqtisadi Kibernetika fakültəsi Bakalavr 2 Bakı Dövlət Universiteti  (2003 – 2005) Tətbiqi Rİyaziyyat və İqtisadi Kibernetika fakültəsi Magistr 3 Xəzər Universiteti (2013 – 2016) Kompüter elmləri PhD 4 Universitat Politècnica de València (2014 – 2016) Kompüter elmləri PhD (Exchange Student) Fəaliyyət sahələri Veb proqramlaşdırma, informasiya təhlükəsizliyi, müəllim. Hackathon Azerbaijan...