Domen təhlükəsizliyi

Dərs 7: Domen adı

Rəşad Əliyev

Təhsili  1  Bakı Dövlət Universiteti (1999-2003) Tətbiqi Rİyaziyyat və İqtisadi Kibernetika fakültəsi Bakalavr 2 Bakı Dövlət Universiteti  (2003 – 2005) Tətbiqi Rİyaziyyat və İqtisadi Kibernetika fakültəsi Magistr 3 Xəzər Universiteti (2013 – 2016) Kompüter elmləri PhD 4 Universitat Politècnica de València (2014 – 2016) Kompüter elmləri PhD (Exchange Student) Fəaliyyət sahələri Veb proqramlaşdırma, informasiya təhlükəsizliyi, müəllim. Hackathon Azerbaijan...