Dərs 1: Beynəlxalq təhsil

Təhsil bizi düşündürən ciddi problemlərin ünvanlandığı  vacib işlərdəndir. Birincisi, mən hesab edirəm ki, təhsil sistemi tələbələrə hər bir predmetin tədrisini faktlarla aparmalıdır. Tələbələrin bu informasiyaya çıxışı olmalıdır, bu bəzən tələbələrin informasiyanı necə analiz edə bilməklərindən də asılıdır. Bu vərdişlə, təfəkkürü, medotikanı və analiz qabiliyyətini inkişaf etdirməklə, bütün dünyadan informasiyanı götürüb yararlana bilərlər. Çünki faktlar biri...

Dərs 4: Sayt və saytın təhlükəsizliyi

Sayt nədir və nəyə lazımdır? Sayt dedikdə çoxlarının ağlına “Google” və ya “Facebook” gəlir. Saytın müəyyən bir tərifi, qaydaları var. Əgər bu qaydaları ödəyən müəyyən bir elektron resurs varsa bu sayt adlanır. Sayt milyonlarla məlumatı özündə saxlayan bir resursdur. Resursda əsas üstünlük bunlar arasındakı uyğunluğun saxlanılmasıdır. Müəyyən bir stil var. Bu stil domen adından ibarət...

Dərs 4: Bazar iqtisadiyyatı

Bazar iqtisadiyyatı nədir? Bazar iqtisadiyyatı bazarda oyunçuların öz aralarında iqtisadi əlaqələri istədikləri formada heç bir müdaxilə olmadan qurma sisteminə deyilir. Əlbəttə, bu bir az radikal yanaşmadır. Bunun tam əksi isə mərkəzi idarə olunma sistemidir. Yenə komunizmə nümunə gətirəcəm. Hansı ki, bütün istehsalat faktorları-işçilik, torpaq və kapital dövlət tərəfindən idarə olunur, bütün planlama dövlət tərəfindən edilir....